RENATA KAMIŃSKA, OCHRONA DRÓG I RZEK PUBLICZNYCH W PRAWIE RZYMSKIM W OKRESIE REPUBLIKI I PRYNCYPATU (WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, WARSZAWA 2010) PP. 172.

  

 

Łukasz Jan Korporowicz
Department of Roman Law

University of Łódź

 

 

CITA BIBLIOGRÁFICA / BIBLIOGRAPHIC CITATION

KORPOROWICZ
, Lukasz. Renata Kamińska, Ochrona dróg i rzek publicznych w prawie rzymskim w okresie republiki i pryncypatu (Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2010) pp. 172. RIDROM [on line]. 6-2011. ISSN 1989-1970. p. 95-102. <http://www.ridrom.com>